Quý khách hàng đang có những nhu cầu sau:

  • Sử dụng dịch vụ thuê ngoài cho công việc kế toán và thuế của doanh nghiệp để tập trung vào công việc kinh doanh cốt lõi của bạn, trong khi vẫn bảo đảm tính bảo mật thông tin?
  • Muốn xây dựng bộ phận kế toán cho mục đích tuân thủ luật định, kê khai thuế, và quản trị nội bộ?
  • Muốn cải thiện hệ thống thông tin kế toán để có được báo cáo kịp thời hơn và chính xác hơn?
  • Muốn bộ phận kế toán xử lý công việc hiệu quả hơn và chính xác hơn?
  • Muốn được tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề kế toán trong các giao dịch trọng yếu của doanh nghiệp, như : chuyển đổi sang Chuẩn mực Quốc tế, tính giá thành hàng tồn kho, phát hành trái phiếu – cổ phiếu, mua bán – sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp, xâm nhập thị trường mới,..?
  • Có những câu hỏi hay vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, nhân sự và các quy định pháp lý liên quan cần được trợ giúp?

….

Hãy tìm hiểu các gói dịch vụ kế toán của DTAS chúng tôi như trình bày ở dưới đây để có được các giải pháp phù hợp.

DTAS có nhiều gói dịch vụ để đáp ứng tối ưu cho các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể linh hoạt điều chỉnh các gói dịch vụ sao cho phù hợp nhất với yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Nếu quý khách hàng cần cung cấp báo giá, hoặc cần trao đổi thêm về nhu cầu của mình để được tư vấn gói giải pháp phù hợp nhất, hãy liên lạc với chúng tôi theo chỉ dẫn ở cuối trang.

Các dịch vụ liên quan