Services

Tại DTAS, chúng tôi tận tâm giúp đỡ khách hàng của mình – từ các công ty mới thành lập cho đến các công ty Fortune 500 – giải quyết các thách thức khó khăn nhất của họ. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp cũng đa dạng như chính bản thân các tổ chức này.

Trong tất cả các lĩnh vực và từ mọi góc độ, các chuyên gia DTAS tác nghiệp trên cơ sở sáng tạo, kinh nghiệm, nhận định và quan điểm đa dạng để định hình lại tương lai cho khách hàng, ngay hôm nay, ngày mai và xa hơn nữa.

Dịch vụ kiểm toán

Hỗ trợ khách hàng trước những quy định phức tạp và tăng cường tính minh bạch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp…

Tìm hiểu thêm
Dịch vụ DTAS - Kế toán - kiểm toán - IFRS

Dịch vụ kế toán

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chức năng tài chính hiệu quả và năng suất, thông qua việc cung cấp các dịch vụ kế toán…

Tìm hiểu thêm

Dịch vụ thuế – luật

Lập kế hoạch về thuế một cách cẩn trọng là điều thiết yếu để kinh doanh thành công trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bất ổn…

Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi báo cáo theo IFRS

Các tiêu chuẩn IFRS đem lại cho các công ty tấm hộ chiếu để thâm nhập vào hầu hết mọi thị trường vốn trên thế giới…

Tìm hiểu thêm