Quý khách hàng đang có những nhu cầu sau:

 • Sử dụng dịch vụ thuê ngoài cho công việc kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp?
 • Thiết lập hệ thống thông tin ban đầu và các thủ tục cơ sở cho công việc kê khai thuế?
 • Muốn các hồ sơ thuế được hoàn thành kịp thời hạn, chính xác, đầy đủ những vẫn bảo vệ được lợi ích tối đa lợi ích chính đáng của doanh nghiệp?
 • Muốn được tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề thuế trong các giao dịch trọng yếu của doanh nghiệp, như : chuyển giá, thanh tra thuế, tranh chấp thuế với cơ quan thuế, hoàn thuế, mua bán – sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp, xâm nhập thị trường mới,..?
 • Có những câu hỏi hay vấn đề liên quan đến kế toán cần được trợ giúp?

Hãy tìm hiểu các gói dịch vụ thuế của chúng tôi như ở dưới đây để có được các giải pháp phù hợp.

Chúng tôi có nhiều gói dịch vụ để đáp ứng tối ưu cho các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể linh hoạt điều chỉnh các gói dịch vụ sao cho phù hợp nhất với yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau

 • Khách hàng là các nhà quản lý nước ngoài chưa hiểu đầy đủ các quy định thuế địa phương
 • Nhân viên khách hàng cảm thấy chưa hiểu rõ các thủ tục của cơ quan thuế.
 • Khách hàng muốn xác nhận cách hiểu các vấn đề thuế
 • Khách hàng muốn tham khảo ý kiến trong trường hợp các quy định chưa rõ ràng hoặc chưa có quy định.
 • Khách hàng không có nguồn lực về con người và thời gian để làm, muốn được có bên hỗ trợ thực hiện thay.
 • Khách hàng muốn các đề xuất của bên tư vấn thuế để xử lý các bất cập nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động kinh doanh.

Nếu quý khách hàng cần cung cấp báo giá, hoặc cần trao đổi thêm về nhu cầu của mình để được tư vấn gói giải pháp phù hợp nhất, hãy liên lạc với chúng tôi theo chỉ dẫn ở cuối trang.

Các dịch vụ liên quan